Roman


Sorry, uw browser ondersteunt geen Java.
Klik hier voor meer informatie

Sorry, your browser doesn't support Java.
Click here for more information

Heeft u ook eens voor een monument of standbeeld gestaan en problemen ondervonden om die Romeinse cijfers om te rekenen?
U kunt de applet hiernaast gebruiken om de Romeinse getallen omzetten naar de Arabische wijze die wij hanteren. In omgekeerde richting kan eveneens.

Om een berekening online te doen, geeft u een Romeins getal in het witte ingaveveld en klikt op [Calc] om naar Arabische schrijfwijze om te zetten.
Of omgekeerd, geeft u een getal in Arabische notatie in het witte ingaveveld en klikt op [Calc] om naar Romeinse cijfers om te zetten.
Het resultaat wordt net boven de [Calc]-knop getoond.

Lees voor het gebruik de voorwaarden via de link in de voettekst van deze website.

Have you ever had problems reading those Roman numbers on monuments or statues? With the applet alongside you can convert these Roman numbers to Arabic notation we use. It's also possible to convert the other way round.

For a calculation online, enter a Roman number in the white field and press [Calc] to convert to Arabic notation.
Or otherwise enter a number in Arabic notation in the white field and press [Calc] to convert to a Roman number.
The result will be displayed just above the [Calc]-button.

First read the disclaimer by clicking the link in the footer of this website.
© Dirk Verlinden (2009-2018) - dirk.verlinden@telenet.be - Voorwaarden/Disclaimer - Sitemap