Voorwaarden / Disclaimer

NL: Alle te downloaden software (zowel Symbian als PC) alsook alle online te gebruiken software (Java-applets, Flash, ...) die beschikbaar zijn via deze site, wordt gebruikt op eigen risico. Er wordt geen enkele vorm van garantie gegeven.
De auteur kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, welke zou voortvloeien uit de distributie, installatie of het gebruik van de software.
Indien u hiermee niet akkoord gaat, mag u de software die op deze site staat niet downloaden, noch gebruiken.
Wanneer u software downloadt of gebruikt, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

ENG: All downloadable software (Symbian and PC) as well as all online software (Java-applets, Flash, ...) which are available on this site are provided "as is". There is no warranty of any kind.
The software is used at own risk and the author will not be liable for damage of any kind, that may occur during distribution, installation or use of the software.
If you don't agree with this statement, you may not download nor use the software presented on this site.
Downloading or using software from this site signifies acceptance of these conditions.