Numbers

Android logo
Available for Android


Dit solospel zal je behoorlijk bezig houden. De spelregels zijn eenvoudig, het spel is dat allerminst.
Voor Android kan je het spel gratis en advertentievrij installeren via Google Play.
Wanneer het spel gestart wordt, verkrijgt men een vierkant met negen willekeurige cijfers (van 0 tot 5). Bedoeling is in alle velden het cijfer 0 te verkrijgen. Dit gebeurt door velden aan te klikken. Indien een veld wordt aangeklikt, zullen alle cijfers in de betrokken rij en de betrokken kolom met 1 verhogen. Hierbij zal het cijfer 5 naar 0 omgezet worden, omdat 5 de maximale waarde is. Enkele voorbeelden:

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Indien men op veld 1 klikt, zullen velden 1, 2, 3, 4 en 7 eentje verhogen.
Als men op veld 5 klikt, zullen velden 2, 4, 5, 6 en 8 eentje verhogen.

Succes, je zal het nodig hebben ;-)

Speel Numbers on-line (klik hier)

This sologame will certainly keep you busy. The rules of the game are really easy, the game itself isn't!
For Android you can install a free and adfree version via Google Play.
When you start the game, you will obtain a square of nine random numbers from 0 to 5. The purpose of the game is to get the number 0 in all the fields. This can be achieved by clicking on the fields. If you click a field, all numbers of the corresponding row and the corresponding column will increase by 1. The number 5 will hereby be put to 0, because 5 is the maximal value. Some examples:

1 2 3
4 5 6
7 8 9

If field 1 is clicked, the fields 1, 2, 3, 4 and 7 will be increased by 1.
When field 5 is clicked, the fields 2, 4, 5, 6 and 8 will be increased by 1.

Good luck, you'll need it ;-)

Play Numbers on-line (click here)

© Dirk Verlinden (2009-2018) - dirk.verlinden@telenet.be - Voorwaarden/Disclaimer - Sitemap