Hier vindt u een overzicht van alle bestanden die u kunt downloaden van mijn site.
U kunt ze via deze weg downloaden of, indien u meer achtergrond-informatie wenst, via de genoemde basis-pagina.
Heeft U leuke software gevonden op mijn webstek, overweeg dan een kleine donatie om mijn werk te ondersteunen (zie einde pagina).

Here you'll find an overview of all the files that can be downloaded from my website.
Download them here, or go to the base page if you need more information.
Found some useful software on my website? Please consider a small donation to support my work (see end of this page).

Bestand / File Bronpagina / Base page
S7-project met verschillende tools (ZIP-file 40K) Step7-pagina
S7-tool StringDB (Windows-EXE 360K) Step7-pagina
S7-Trigger (ZIP-file 3MB) S7-Trigger pagina
Numbers (Android) Google Play


Voorwaarden / Disclaimer

NL: Alle software die beschikbaar is via deze site (zowel Symbian als PC) wordt, zoals vermeld tijdens de installatie, gebruikt op eigen risico. Er wordt geen enkele vorm van garantie gegeven.
De auteur kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, welke zou voortvloeien uit de distributie, installatie of het gebruik van de software.
Indien u hiermee niet akkoord gaat, mag u de software niet downloaden, noch gebruiken.

ENG: All software which is available on this site (Symbian as well as PC) is provided "as is". There is no warranty of any kind.
As stated during installation, the software is used at own risk and the author will not be liable for damage of any kind, that may occur during distribution, installation or use of the software.
If you don't agree with this statement, you may not download nor use the software.
© Dirk Verlinden (2009-2018) - dirk.verlinden@telenet.be - Voorwaarden/Disclaimer - Sitemap